कोरोना भाईरसको संक्रमणवाट वच्नका लागि सवै प्रकारका सुरक्षात्मक उपायहरु अवलम्वन गर्न यस महावाणिज्यदूतावासको अनुरोध

Please click below to be directed.
Updated preventive measures