Act and Rules

राहदानी ऐन, २०७६

राहदानी नियमावली, २०७७

राहदानी निर्देशिका २०६७ (पुरानो)

राहदानी निर्देशिका पहिलो संशोधन निर्देशिका २०७१

राहदानी सम्बन्धी थप जानकारीका लागि यहां क्लिक गर्नुहोस्

Immigration Rules and Regulations

Download Application Form for Diplomatic/Official/Tourist Visa

गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी कानुन

NRN Act, 2064

NRN Rules, 2066