Power of Attorney

Power of Attorney
अधिकृत वारेशनामा प्रमाणीकरण (Power of Attorney-PoA Certification)
(For information in English language, please further scroll down of this page)

नेपाली महावाणिज्यदूतावास, न्यूयोर्कबाट अमेरिकाको New York, Connecticut, New Jersey,Pennsylvania, Maine, New Hampshire, Massachusetts, , Rhode Island, Vermont राज्यमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले रीतपूर्वक पेश गरेको अधिकृत वारेशनामा प्रमाणीकरण गरिन्छ। अधिकृत वारेशनामाको कागजात तयार गर्दा नेपालको मुलुकी ऐन (देवानी संहिता/मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ,२०७४) मा उल्लेख भएको कानुनी प्रावधान अनुसार नेपाली कागजमा तयार गरिएको र संलग्न गर्नुपर्ने प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरू नोटरी पव्लिकवाट प्रमाणित गरिएको हुनुपर्दछ। अधिकृत वारेशनामा प्रमाणीकरणका लागि वारेशनामा दिने व्यक्तिले पूर्व समय लिएर यस महावाणिज्यदूतावासमा स्वयं उपस्थित भई उक्त कागजातमा आफ्नो औंठाछाप र हस्ताक्षर महावाणिज्यदूतको उपस्थितिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिकाका स्थानीय नोटरी पव्लिकबाट पहिलेनै कानुन वमोजिम प्रमाणीकरण भइसकेको अधिकृत वारेशनामामा यस नियोगबाट थप प्रमाणीकरण गरिने छैन।
नियोगमा पूर्व समय लिन नियोगको इमेलः cgnnewyork@mofa.gov.np वा कार्यालय टेलिफोन +1 917 675-6783 मा सम्पर्क गरी नियोगले तोकेको समयमा आउनुपर्नेछ।
नोटः माथि उल्लेखित राज्यभन्दा अन्य राज्यमा वसोवास गर्ने यो सेवा लगायत अन्य सेवाका लागि आवेदकले नेपाली राजदूतावास, वासिङ्गटन डि.सी. मा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ।
दूतावासको वेवसाइटः http://www.nepalembassyusa.org/power-of-attorney/ (www.nepalembassyusa.org)

वारेशनामा प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया र कागजातहरुः
अधिकृत वारेशनामा प्रमाणीकरणका लागि सम्पर्क राख्दा देहायको विषयमा ध्यान दिनु पर्नेछः

१. सहिछापको लागि महावाणिज्यदूत/कार्यवाहक महावाणिज्यदूत समक्ष अधिकृत वारेसनामा दिने व्यक्ति स्वयम् उपस्थित हुनुपर्दछ।
२. मुलकी देवानी कार्यबिधि (संहिता) ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएको प्रावधान समेटिएको र अधिबक्ताद्वारा तयार गरिएको अधिकृत वारेसनामा नेपाली कागजमा प्रिन्ट भएको हुनुपर्दछ । मुद्धा-मामिला परिसकेको भए तारेख पत्रको कपि र मुद्धा-मामिला दायर गर्नुपर्ने भए स्पष्ट बिबरण लिखितम मा खुलाएको हुनुपर्दछ।
३. अधिकृत वारेसनामा २ प्रति सक्कल र नेपाली महावाणिज्यदूतावास, न्यूयोर्कलाई सम्बोधन गरिएको १ प्रति निवेदन हुनुपर्नेछ।अधिकृत वारेशनामाको लिखितममा समेत नेपाली महावाणिज्यदूतावास, न्यूयोर्कका महावाणिज्यदूत/कार्यवाहक महावाणिज्यदूत समक्ष उपस्थित भई हस्ताक्षर गरेको व्यहोरा उल्लेख हुनुपर्दछ।
४. अधिकृत वारेसनामा दिने व्यक्तिको सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र तथा त्यसको प्रतिलिपि र अधिकृत वारेसनामा लिने व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रको छाँयाप्रति नेपालमा नोटरी पव्लिकबाट प्रमाणित गरिएको हुनुपर्दछ।
५. चालु आ.व. को मालपोत तिरेको सक्कल रसिद वा त्यसको नोटरी पव्लिकबाट प्रमाणित प्रति संलग्न हुनुपर्दछ।
६. अधिकृत वारेसनामा दिने व्यक्तिको नेपाली राहदानी र नागरिकताको कपी सक्कल र फोटोकपी संलग्न गर्नुपर्दछ।

पुनश्च: अमेरिकी नागरिकता वा राहदानी लिएका नेपाली मूलका अमेरिकनको लागि साविकमा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र (NRN Card) को आधारमा उपलव्ध यो सुविधा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा १५३ (३) बमोजिम विदेशस्थित नेपाली नियोगवाट प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने अध्यावधिक परिपत्र प्राप्त भएकोले सो प्रमाणीकरण कार्य वन्द गरिएको छ ।

७. घर/जग्गा खरीदविक्रि वा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी भए घर/जग्गाधनी प्रमाणपत्रको सक्कल र नोटरी पव्लिकबाट प्रमाणित प्रति संलग्न हुनुपर्नेछ।
८. सवारीसाधन सम्बन्धी भए सवारी धनिपूर्जा सक्कल वा नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित फोटोकपी संलग्न गर्नुपर्दछ।
९. शेयर धितोपत्र सम्बन्धी भएमा शेयरधनि प्रमाण पत्र सक्कल वा नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित फोटोकपी संलग्न गर्नुपर्दछ।
१०. सम्बन्ध विच्छेद (Divorce) सम्बन्धी भएमा विवाहदर्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्दछ ।
११. पति/पत्नी दुबैको सहमतीमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि वारेशनामा पठाउँदा दुवैको नागरिकता वा राहदानीको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्दछ र दुवैजना महावाणिज्यदूतावासमा उपस्थित भई सहिछाप गर्नुपर्नेछ।
१२. अधिकृत वारेसनामा लिने र दिनेको तीन पुस्ते विवरण उल्लेख भएको हुनुपर्छ ।
१३. अधिकृत वारेसनमा दिने र लिने दुवैको हालसालै खिचिएको २/२ प्रति रङ्गिन फोटो ।
१४. “किनारा साक्षीका सदर” भनी उल्लेख भएमा दुवै जनाको नाम, ठेगाना तथा हस्ताक्षर, यदि “रोहवरका साक्षीकासदर” भनी उल्लेख भएमा स्थानीय साक्षीहरु महावाणिज्यदूतवासमा उपस्थित हुनुपर्दछ (कानुनी भाषा प्रयुक्त भएकोमा) ।
१५. अधिकृत वारेसनामा प्रमाणीकरण शुल्क अमेरिकी डलर २०० तोकिएको छ।सो शुल्क “Consulate General of Nepal, New York” को नाममा मनि अर्डर तयार गरी पेश गर्नुपर्दछ। नगद वा क्रेडिट/डेविट कार्डमार्फत भुक्तानी गर्न सकिनेछैन
वारेशनामा प्रमाणीकरणका लागि लाग्ने समयः नियोगमा पूर्व समय लिएर र वारेशनामा दिने व्यक्ति स्वयं उपस्थित भई सबै आवश्यक कागजात र राजश्व बुझाई र लिखितममा सहीछाप गरिसकेपछि कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप अनुसार सामान्यतया ३० मिनट देखी १ घण्टा लाग्नेछ ।

* नोटः एकपटक प्रमाणीकरण गरिएको वारेशनामा हराएमा, चोरी भएमा, च्यातिएर वा कुनैपनि तबरले नस्ट भएमा पुन: उही राजश्व सहित माथि उल्लेख गरिए बमोजिमको कागजातहरु पेस गरि पुनः प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्दछ ।

Power of Attorney (PoA) Certification
The Consulate General of Nepal in New York certifies Power of Attorney (PoA) of Nepali citizens, who reside in New York, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Vermont PoA documents should be duly prepared in Nepali papers and should meet its legal criteria as per Nepal’s National Civil Procedure Code Act, 2074 (मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन , २०७४) provisions. Applicants requesting certification of the Power of Attorney must come in person at the Consulate with prior appointment (by email or office telephone) and should affix fingerprints and signature before Consul General/Acting Consul General. It is mandatory to come in person for the certification of Power of Attorney as it involves affixing fingerprints and signature of the applicant in presence of the Consul General. Thereafter the PoA will be certified. The Notarized Power of Attorney will not be entertained.

For an appointment at this consulate, please contact at e-mail: cgnnewyork@mofa.gov.np or office telephone no. +1 917 675-6783. Only on the date fixed by appointment by the Consulate General of Nepal in New York, the applicant has to appear in person along with all the following original document and required supporting documents.

Note: Applicants from other than above nine states, please contact Embassy of Nepal in Washington DC at http://www.nepalembassyusa.org/power-of-attorney/ (www.nepalembassyusa.org)for appointment, process and other information.
Generally, the Consulate General receives application for following 3 types of Power of Attorney:
I. Power of Attorney for selling/buying properties:
Required documents:

1. Letter of Power of Attorney prepared by Lawyer/Self in a legal-size Nepali paper (2 originals).
2. An application prepared by the Lawyer /Self in legal-size Nepali paper. The witness should sign the document in the designated place, if they are mentioned in the border of the document.
3. Original Nepali citizenship certificate and Original Nepali Passport and their photocopies of the applicant.
4. Two recently taken MRP (passport) sized photographs of both (applicant and PoA receiver).
5. Notarized Copy of Citizenship Certificate of Power of Attorney receiver. If the recipient of PoA is present with the applicant, he/she may produce an original citizenship certificate at the Consulate.
6. Permanent Resident Card (Green Card) or the visa copy of the applicant, if applicable.
7. Original or Notarized copy of land ownership certificate (LALPOORJA) and Land tax payment receipt (For Power of Attorney of selling land); Original or Notarized copy of property ownership certificate (For Power of Attorney of Buying other’s properties).
8. Other relevant notarized documents (Property Ownership and Tax Certificate, Marriage Certificate, Divorce Certificate, Relationship Certificate, Death Certificate, Vehicle Bill Book and Tax Certificate, Company Registration and Tax Certificate etc.).
9. Money order/Cashier Check of US Dollars 200/- in the name of “Consulate General of Nepal, New York”. Cash, Credit/Debit cards/Personal checks are not accepted.

II. Power of Attorney for Divorce of Marriage
Required documents:

1. Letter of Power of Attorney prepared by Lawyer/Self in a legal-size Nepali paper (2 originals)
2. An application prepared by the Lawyer/Self in Nepali paper. The witness should sign the document in the designated place, if they are mentioned in the border of the document.
3. Original Nepali passport and its copy.
4. Original Nepali citizenship certificate and its copy.
5. Notarized Copy of Citizenship Certificate of the Power of Attorney receiver.
6. Two recently taken MRP (Passport-sized) Photographs of both (applicant and receiver).
7. Permanent Resident Card (Green Card) or the visa copy of the applicant, where applicable.
8. Original marriage certificate (if it is with the applicant) or copy of it certified from Notary Public.
9. Money order/Cashier Check of US Dollars 200/- in the name of “Consulate General of Nepal, New York”.

III. Power of Attorney for Vehicle Ownership/Business/Company Ownership Transfer
Required documents:
1. Letter of Power of Attorney prepared by Lawyer/Self in a legal-size Nepali paper (2 originals).
2. An application prepared by the Lawyer/Self in Nepali paper. The witness should sign the document in the designated place, if they are mentioned in the border of the document.
3. Original Nepali passport and its copy.
4. Original Nepali citizenship certificate and its copy.
5. Notarized Copy of Citizenship Certificate of Power of Attorney receiver.
6. Two recently taken MRP (passport-sized) Photographs of both (applicant and receiver).
7. Original or Notarized copy of Vehicle Ownership/ Business/Company Ownership certificate.
8. Other relevant notarized documents (Relationship Certificate, Vehicle Bill Book and Tax Certificate, Company Registration and Tax Certificate etc.).
9. Money order/Cashier check of US Dollars 200/- in the name of “Consulate General of Nepal, New York”. Cash money or Credit/Debit Cards/Personal checks are not accepted at the Consulate.

Time for Power of Attorney Certification:
Once the applicant appears in person at the Consulate with prior appointment and submits the required documents and revenue fees and then affixes his/her signature and thumb impression on the PoA, the PoA certification/registration will be generally complete within an hour depending on work pressure.
*Note: In case of loss, theft or damage of the once certified Power of Attorney, certification of new PoA will require the same documentation, process and revenue as stated above.
Update : In accordance with the provision of the National Civil Procedure (Code) Act, 2017 of Nepal Section 153(3) and the update circular received at the Consulate, the service of the attestation of Power of Attorney submitted by the foreign national of Non-Resident Nepali on the basis of NRN Card, has been suspended effective from April, 2023 (Baishakh 2080), therefore, no application for attestation of PoA by foreign citizen of Nepali origin (NRN) will be entertained at the Consulate.