Power of Attorney

अधिकृत वारेशनामा प्रमाणीकरण (Power of Attorney-PoA Certification)
(For information in English language, please further scroll down of this page)

 

नेपाली महावाणिज्यदूतावास, न्यूयोर्कबाट अमेरिकाको ट्राइस्टेट (न्यूयोर्क, न्यू जर्सी, र कनेक्टिकट राज्य) मा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक तथा नेपाली मूलका अमेरिकी नागरिकले रितपूर्वक पेश गर्ने अधिकृत वारेशनामा प्रमाणीकरण गरिन्छ। अधिकृत वारेशनामाको कागजात तयार गर्दा नेपालको मुलुकी ऐन (देवानी संहिता/मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ,२०७४) मा उल्लेख भएको कानुनी प्रावधान अनुसार नेपाली कागजमा तयार गरिएको हुनुपर्दछ। अधिकृत वारेशनामा प्रमाणीकरणका लागि आवेदन दिने व्यक्ति नियोगमा पूर्व समय लिएर मात्रै यस महावाणिज्यदूतावासमा स्वयं उपस्थित भई उक्त कागजातमा आफ्नो औंठाछाप र हस्ताक्षर महावाणिज्यदूत वा वाणिज्यदूतको उपस्थितिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। नोटरी पव्लिकबाट पहिले नै प्रमाणीकरण भइसकेको सक्कल वा नक्कल अधिकृत वारेशनामामा यस नियोगबाट थप प्रमाणीकरण गरिनेछैन।

नियोगमा पूर्व समय लिन नियोगको इमेलः cgnnewyork@mofa.gov.np वा कार्यालय टेलिफोन +1 917 675-6783 मा सम्पर्क गरी नियोगले तोकेको समयमा आउनुपर्नेछ।

 

नोटः ट्राइस्टेट भन्दा अन्य राज्यहरुमा बस्ने आवेदकले नेपाली राजदूतावास, वासिङ्गटन डि.सी. मा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ। दूतावासको वेवसाइटः http://www.nepalembassyusa.org/power-of-attorney/ (www.nepalembassyusa.org)

वारेशनामा प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया र कागजातहरुः

अधिकृत वारेशनामा प्रमाणीकरणका लागि सम्पर्क राख्दा देहायको विषयमा ध्यान दिनु पर्नेछः

१. सहिछापको लागि महावाणिज्यदूत/कार्यवाहक महावाणिज्यदूत समक्ष अधिकृत वारेसनामा दिने व्यक्ति स्वयम् उपस्थित हुनुपर्दछ।

२. मुलकी देवानी कार्यबिधि (संहिता)  ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएको प्रावधान समेटिएको र अधिबक्ताद्वारा तयार गरिएको अधिकृत वारेसनामा नेपाली कागजमा प्रिन्ट भएको  हुनुपर्दछ । मुद्धा-मामिला परिसकेको भए  तारेख पत्रको कपि र मुद्धा-मामिला दायर गर्नुपर्ने भए स्पष्ट बिबरण लिखितम मा खुलाएको हुनुपर्दछ।

३. अधिकृत वारेसनामा २ प्रति सक्कल र नेपाली महावाणिज्यदूतावास, न्यूयोर्कलाई सम्बोधन गरिएको १ प्रति निवेदन हुनुपर्नेछ।अधिकृत वारेशनामाको लिखितम मा समेत नेपाली महावाणिज्यदूतावास, न्यूयोर्कका महावाणिज्यदूत/कार्यवाहक महावाणिज्यदूत समक्ष उपस्थित भई हस्ताक्षर गरेको व्यहोरा उल्लेख हुनुपर्दछ।

४. अधिकृत वारेसनामा दिने व्यक्तिको सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र तथा त्यसको प्रतिलिपि र अधिकृत वारेसनामा लिने व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रको छाँयाप्रति नोटरी पव्लिकबाट प्रमाणित हुनुपर्दछ।

५. चालु आ.व. को मालपोत तिरेको सक्कल रसिद वा नोटरी पव्लिकबाट प्रमाणित प्रति संलग्न हुनुपर्दछ।

६. अधिकृत वारेसनामा दिने व्यक्तिको नेपाली राहदानी र भिसा कपी सक्कल र फोटोकपी संलग्न गर्नुपर्दछ। अमेरिकी नागरिकता वा राहदानी लिएका पूर्व नेपाली नागरिकको हकमा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र (NRN Card) को सक्कल तथा प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्दछ।

७. घर/जग्गा खरीदविक्रि वा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी भए घर/जग्गाधनी प्रमाणपत्रको सक्कल र नोटरी पव्लिकबाट प्रमाणित प्रति संलग्न हुनुपर्नेछ।

८. सवारीसाधन सम्बन्धी भए सवारी धनिपूर्जा सक्कल वा नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित फोटोकपी संलग्न गर्नुपर्दछ।

९. शेयर धितोपत्र सम्बन्धी भएमा शेयरधनि प्रमाण पत्र सक्कल वा नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित फोटोकपी संलग्न गर्नुपर्दछ।

१०. सम्बन्ध विच्छेद (Divorce) सम्बन्धी भएमा यदि महिलाले सम्बन्ध विच्छेदको लागि वारेशनामा दिने भएमा श्रीमानको नागरिकता वा राहदानीको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्दछ ।

११. यदि पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदको लागि वारेशनामा दिने भएमा, श्रीमतीको राहदानी र नागरिकताको प्रतिलिपि र अदालतले हाजिर हुन जारी गरेको पत्र संलग्न हनुपर्ने।दुबैको सहमतीमा र पति/पत्नीका तर्फबाट सम्बन्ध विच्छेदका लागि वारेशनामा पठाउँदा दुवैको नागरिकता वा राहदानीको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्दछ र दुवैजना महावाणिज्यदूतावासमा उपस्थित भई सहिछाप गर्नुपर्नेछ।

१२. अधिकृत वारेसनामा लिने र दिनेको तीन पुस्ते विवरण उल्लेख भएको हुनुपर्छ ।

१३. अधिकृत वारेसनमा दिने र लिने दुवैको हालसालै खिचिएको २/२ प्रति रङ्गिन फोटो ।

१४. किनारा साक्षीमा सदर भनी उल्लेख भएमा दुवै जनाको नाम, ठेगाना तथा सही, यदि रोहवरका साक्षीका सदर भनी उल्लेख भएमा साक्षीहरु महावाणिज्यदूतवासमा उपस्थित हुनुपर्दछ (कानुनी भाषा प्रयुक्त भएकोमा)

१५. अधिकृत वारेसनामा प्रमाणीकरण शुल्क अमेरिकी डलर २०० तोकिएको छ।सो शुल्क “Consulate General of Nepal, New York” को नाममा मनि अर्डर तयार गरी पेश गर्नुपर्दछ। नगद वा क्रेडिट/डेविट कार्डमार्फत भुक्तानी गर्न सकिनेछैन

वारेशनामा प्रमाणीकरणका लागि लाग्ने समयः नियोगमा पूर्व समय लिएर र वारेशनामा दिने व्यक्ति स्वयं उपस्थित भई सबै आवश्यक कागजात र राजश्व बुझाई र लिखितममा सहीछाप गरिसकेपछि कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप अनुसार सामान्यतया आधा घण्टादेखी १ घण्टाभित्रमा प्रमाणीकरण पूरा हुनेछ।

* नोटः एकपटक प्रमाणीकरण गरिएको वारेशनामा हराएमा, चोरी भएमा, च्यातिएर वा कुनैपनि तबरले नस्ट भएमा पुन: उही राजश्व सहित माथि उल्लेख गरिए बमोजिमको कागजातहरु पेस गरि प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्दछ ।

 

Power of Attorney (PoA) Certification

The Consulate General of Nepal in New York certifies Power of Attorney (PoA) of Nepali citizens, and the Foreign Nationals of Nepali Origin, who reside in Tri-state (New York, New Jersey and Connecticut).  PoA documents should be duly prepared in Nepali papers and should meet its legal criteria as per Nepal’s National Civil Code (मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता) provisions. Applicants requesting for certification of the Power of Attorney must come in person at the Consulate with prior appointment (by email or office telephone) and should affix fingerprints and signature before Consul General/Acting Consul General. It is mandatory to come in person for the certification of Power of Attorney as it involves affixing fingerprints and signature of the applicant in presence of the Consul General/Consul. Thereafter the PoA will be certified. The Notarized Power of Attorney will not be entertained.  

 For an appointment at this consulate, please contact at e-mail: cgnnewyork@mofa.gov.np or office telephone no. +1 917 675-6783.  Only on the date fixed by appointment by the Consulate General of Nepal in New York, the applicant has to appear in person along with all the following original document and required supporting documents. 

 

Note for applicants from other than Tristate (New York, New Jersey, and Connecticut):

For Nepali citizens residing other US States: please kindly contact our Embassy in Washington DC at http://www.nepalembassyusa.org/power-of-attorney/ (www.nepalembassyusa.org) for appointment, process and other information.

Generally, the Consulate General receives application for following 3 types of Power of Attorney:

I. Power of Attorney for selling/buying properties:

Required documents:

 1. Letter of Power of Attorney prepared by Lawyer/Self in a legal-size Nepali paper (2 originals).
 2. An application prepared by the Lawyer /Self in legal-size Nepali paper. The witness should sign the document in the designated place, if they are mentioned in the border of the document.
 3. Original Nepali citizenship certificate and Original Nepali Passport and their photocopies of the applicant.
 4. Two recently taken MRP (passport) sized photographs of both (applicant and PoA receiver).
 5. Notarized Copy of Citizenship Certificate of Power of Attorney receiver. If the recipient of PoA is present with the applicant, he/she may produce original citizenship certificate at the Consulate.
 6. Permanent Resident Card (Green Card) or the visa copy of the applicant, if applicable.
 7. Copy of Non-Resident Nepali (NRN) Identity Card, if the applicant holds U.S. Citizenship (Foreign National of Nepali Origin). If the applicant has not NRN ID card, he/she can apply at the Consulate General for NRN Identity Card during the process as well. (This process requires separate process, documents, photos and fees, please check under NRN Card)
 8. Original or Notarized copy of land ownership certificate (LALPOORJA) and Land tax payment receipt (For Power of Attorney of selling land); Original or Notarized copy of property ownership certificate (For Power of Attorney of Buying other’s properties).
 9. Other relevant notarized documents (Property Ownership and Tax Certificate, Marriage Certificate, Divorce Certificate, Relationship Certificate, Death Certificate, Vehicle Bill Book and Tax Certificate, Company Registration and Tax Certificate etc.).
 10. Money order/Cashier Check of US Dollars 200/- in the name of “Consulate General of Nepal, New York”. Cash, Credit/Debit cards/Personal checks are not accepted.

 

II. Power of Attorney for Divorce of Marriage

 Required documents:

 1. Letter of Power of Attorney prepared by Lawyer/Self in a legal-size Nepali paper (2 originals)
 2. An application prepared by the Lawyer/Self in Nepali paper. The witness should sign the document in the designated place, if they are mentioned in the border of the document.
 3. Original Nepali passport and its copy.
 4. Original Nepali citizenship certificate and its copy.
 5. Notarized Copy of Citizenship Certificate of the Power of Attorney receiver.
 6. Two recently taken MRP (Passport-sized) Photographs of both (applicant and receiver).
 7. Permanent Resident Card (Green Card) or the visa copy of the applicant, where applicable.
 8. Copy of Non-Resident Nepali (NRN) Identity Card, if the applicant (Foreign National of Nepali Origin) holds U.S. Citizenship. Applicant can apply at the Consulate for Non-Resident Nepali (NRN) Identity Card during the process as well. (This process requires separate process, documents, photos and fees, please check under NRN Card)
 9. Original marriage certificate (if it is with the applicant) or copy of it certified from Notary Public.
 10. Money order/Cashier Check of US Dollars 200/- in the name of “Consulate General of Nepal, New York”.

 

III. Power of Attorney for Vehicle Ownership/Business/Company Ownership Transfer

Required documents:

 1. Letter of Power of Attorney prepared by Lawyer/Self in a legal-size Nepali paper (2 originals).
 2. An application prepared by the Lawyer/Self in Nepali paper. The witness should sign the document in the designated place, if they are mentioned in the border of the document.
 3. Original Nepali passport and its copy.
 4. Original Nepali citizenship certificate and its copy.
 5. Notarized Copy of Citizenship Certificate of Power of Attorney receiver.
 6. Two recently taken MRP (passport-sized) Photographs of both (applicant and receiver).
 7. Permanent Resident Card (Green Card) or the visa copy of the applicant.
 8. Copy of Non-Resident Nepali (NRN) Identity Card, if the applicant (Foreign National of Nepali Origin) holds U.S. Citizenship. Applicant can apply for NRN Card during the process as well. (This process requires separate process, documents, photos and fees. please check under NRN Card)
 9. Original or Notarized copy of Vehicle Ownership/ Business/Company Ownership certificate.
 10. Other relevant notarized documents (Relationship Certificate, Vehicle Bill Book and Tax Certificate, Company Registration and Tax Certificate etc.).
 11. Money order/Cashier check of US Dollars 200/- in the name of “Consulate General of Nepal, New York”. Cash money or Credit/Debit Cards/Personal checks are not accepted at the Consulate.

 

Time for Power of Attorney Certification:

Once the applicant appears in person at the Consulate with prior appointment and submits the required documents and revenue fees and then affixes his/her signature and thumb impression on the PoA, the PoA certification/registration will be generally complete within half and hour depending on work pressure.

*Note: In case of loss, theft or damage of the once certified Power of Attorney, certification of new PoA will require the same documentation, process and revenue as stated above.